Een goed GPS-signaal is afhankelijk van veel verschillende factoren. Daardoor kan het komen dat er soms problemen voordoen met de LiveTracking op basis van GPS. 


  1. Lost GPS signal: If the GPS signal is lost and sometime later re-acquired the pre-and post-signal-loss points will be treated just like any other two points (although more time has elapsed between them).